DNSCrypt 1 (Lifeguard) (America, 104.197.28.121).

  • 1Šī kopija ir veselīga.Pārbaudīts ar poll probe (HTTPS vai TCP).

DNSCrypt 2 (Lifeguard) (Asia, 104.155.237.225).

  • 1Šī kopija ir veselīga.Pārbaudīts ar poll probe (HTTPS vai TCP).

DOH (iOS, Mac, Browser) (doh.safesurfer.io).

  • 1Šī kopija ir veselīga.Pārbaudīts ar poll probe (HTTPS vai TCP).

DOT (iOS, Android Private DNS) (dns.safesurfer.io).

  • 1Šī kopija ir veselīga.Pārbaudīts ar poll probe (HTTPS vai TCP).

Plain DNS 1 (Android, Desktop App, Lifeguard Mini) (America, 104.197.28.121).

  • 1Šī kopija ir veselīga.Pārbaudīts ar poll probe (HTTPS vai TCP).

Plain DNS 2 (Android, Desktop App, Lifeguard Mini) (Asia, 104.155.237.225).

  • 1Šī kopija ir veselīga.Pārbaudīts ar poll probe (HTTPS vai TCP).

Sites

  • 1Šī kopija ir veselīga.Pārbaudīts ar poll probe (HTTPS vai TCP).